Om oss

Det statliga tobaksmonopolet upphörde år 1967 och ombildades då till Svenska Tobaks AB som vid statens utträde som delägare 1992, ombildades till nuvarande Swedish Match AB. Få uppmärksammade att det forna monopolet hade upphört och att det nu var fritt fram för konkurrerande aktörer på marknaden och år 1994 startade Cuthof AB sin tobaksverksamhet. Affärsidén är att importera ”råtobak” vilken inte är skattepliktig enligt LTS och att utan beredning eller förädling sälja råtobaken i olika sorter, storlekar och former för den enskilde konsumentens egen beredning och konsumtion av tobak för cigarettrullning, pipa eller snus. År 1997 meddelade överraskande Skattemyndigheten att verksamheten var att betrakta som skattepliktig och att Cuthof vid en fortsatt försäljning skulle krävas på tobaksskatt enligt LTS! Naturligtvis bestred Cuthof beskattingskravet men blev av risk för eget personligt punktskatteansvar, tvungna att lägga ner affärsverksamheten.

Cuthof tog dock omgående juridisk prövning för sin sak och efter ett år fick Skattemyndigheten bakläxa efter en prövning och dom i dåvarande högsta instans, Regeringsrätten och verksamheten återstartades. I takt med höjda skatter på röktobak och snus under 2000 -talet utvecklade Cuthof ett nytt koncept för att konsumenten på ett snabbt och enkelt sätt, kunde bereda sitt eget snus av råtobak. Produkten ”Snuspack” fick snabbt stor uppskattning för sin kvalité och som ekonomiskt alternativ till fabrikstillverkat, tobaksbeskattat snus.

Cuthof blev nu återigen år 2009 påhoppat av Skatteverket som på mycket oklara grunder menade att produkten ”Snuspack” var att betrakta som ett färdigt snus och därmed skulle beskattas med snusskatt enligt LTS. Skatteverkets motivering var att själva råtobaken (råtobaksmjölet), förvisso inte är skattepliktigt, men att om det förpackades som en sats ihop med ingredienserna salt, soda och glycerol blir då denna sats att betrakta som ett färdigt skattepliktigt snus! Cuthof bestred även denna gång skattekravet och tog juridisk prövning för sin sak. Cuthof förlorade i 1:a instans Förvaltningsrätten men överklagade till Kammarrätten där vi vann målet 2013.
     
Skatteverket överklagade och fick prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen och vann märkligt nog där målet vid årsskiftet 20014 – 15. Domen innebär att om kompletta ingredienser tillhandahålls från en och samma leverantör ihop med råtobaksmjölet är hela satsen att betrakta som snusskattepliktig med för närvarande kr 432. Ingredienserna Natriumkarbonat (soda) och salt får därför kunden tyvärr införskaffa från annan leverantör, se vidare under Snusberedning av råtobaksspill och Beredningsrecept.

Cuthof AB
Box 240
382 23 Nybro, Sweden
Tel. +46 481 153 55
info@cuthof.se