Skatteverket beskattar Cuthof råtobak som röktobak!

Med hänvisning till en EU-dom av den 6 april 2017, (EUD C638/15), har Skatteverket beslutat att den typ av råtobak som Cuthof importerat och erbjudit på marknaden sedan 1994 är skattepliktig som röktobak enligt lagen, (1994:1536) om tobaksskatt LTS, med kr 1884:00 /kg exklusive moms. Beskattningen innebär tyvärr att Cuthof med omedelbar verkan måste upphöra med verksamheten och kommer heller inte fortsatt att erbjuda några av de tillbehör som ingått i sortimentet.

Cuthof Råtobaksspill för beredning av eget snus omfattas inte av Skatteverkets beskattning och ett resterande lager av produkten kan senare komma att erbjudas marknaden. Bevaka denna sida för kommande information.

Med hälsningar och tack till alla våra trogna kunder genom åren.

2018-04-16 Cuthof AB